Projekt Deaf Kebab


Projekt Deaf Kebab založili bratia Šarinovci v roku 2012. V našich podmienkach jedinečný koncept predaja rýchleho občerstvenia funguje ako sieť chránených dielní, kde priamo v obsluhe pracujú ľudia so sluchovým postihnutím. V našich predajniach ponúkame jedlá pripravené z prvotriednych surovín najvyššej kvality. Hlavným produktom je kurací kebab, ktorý pripravujeme s dôrazom na maximálnu hygienu. Mäso dovážame z Nemecka, firma, ktorá ho pre nás vyrába má certifikát kvality BRC. Pridanou hodnotou nášho projektu je sociálny rozmer. Zákazníci svojim nákupom podporujú zamestnávanie ľudí so sluchovým postihnutím. Títo ľudia si veľmi tažko zamestnateľní a náš projekt je pre mnohých jedinou možnosťou zamestnať sa. Okrem toho propagujeme posunkový jazyk Nepočujúcich a kultúru Nepočujúcich. Pre zamestnancov so sluchovým postihnutím máme vytvorený špeciálny program podpory, kde im pomáhame nájsť si zamestnanie mimo náš projekt. U nás majú možnosť získať pracovné skúsenosti v prostredí ktoré je pre ich postihnutie prispôsobené. Nič však nemajú odpustené, musia zvláduť všetko okrem počutia. S tým im pomáhajú asistenti, ktorí sú ich ušami.


Projekt Deaf Kebab a Franchising


Jednotlivé prevádzky projektu Deaf Kebab prevádzkujú samostatní podnikatelia pod vlastným menom a IČOm, avšak pod našou značkou DEAF KEBAB, chránenou ochrannou známkou. V rámci partnerstva ponúkame kompletné poradenstvo pri príprave, spustení a následnom prevádzkovaní predajne. Našim partnerom pomáhame nájsť vhodných zamestnancov so sluchovým postihnutím. Taktiež zabezpečujeme komunikáciu s nimi a poskytujeme poradenstvo ohľadne možností finančnej podpory z Úradu práce podľa zákona o službách zamestnanosti.
Galéria